Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego

 

Nawigacja

  
  Licencja na stronę EDUPAGE wygasła - skontatuj się z firmą LIBRUS (tel.: 32 350 85 85, e-mail:librus@librus.pl), aby uzyskać możliwość korzystania z nielimitowanej wersji.

  O SZKOLE

  Szkoła Podstawowa nr 6

  Szkoła na 6-kę z plusem

  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczecinku to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom, otwarta na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców.

  Każde dziecko w naszej szkole jest najważniejszą osobą, niepowtarzalną osobowością.

  Główne atuty szkoły :

  1.Szkoła ma opinię przyjaznej i bezpiecznej, skierowanej na wszechstronny rozwój dziecka i osiąganie sukcesów.

  U nas potrzeby każdego dziecka są zauważane, nie istnieje anonimowość, co sprawia że rodzice bardzo chętnie powierzają swoje pociechy naszej opiece.

  W tym roku uczy się u nas aż 230 uczniów spoza rejonu.

  2. Szkoła zatrudnia wyspecjalizowaną i wykwalifikowaną kadrę, która przygotowuje uczniów do kolejnych etapów edukacji i świadomie podnosi swoje kwalifikacje.

  W procesie edukacyjnym pomagają nam specjaliści:

  - oligofrenopedagodzy

  - terapeuci

  - socjoterapeuta

  - psychoprofilaktyk

  - pedagog

  - psycholog

  - logopeda

  - rehabilitant

  Kadra nauczycielska wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań i aktywnych metod nauczania. W pogoni za zmieniającą się rzeczywistością i potrzebami naszych podopiecznych wprowadziliśmy jogę dla dzieci, taniec, naukę hip – hop-u, elementy aerobiku, zajęcia umuzykalniające, rytmikę, korekcję wad postawy i ćwiczenia odchudzające na basenie.

  3. Jako jedyna szkoła w Szczecinku wygraliśmy konkurs unijny i pozyskaliśmy 340 tysięcy złotych na zajęcia pozalekcyjne dla naszych uczniów.

  Projekt Każdy ma szansę na sukces pozwala rozszerzyć aktualną ofertę zajęć i przez to zadbać o wszechstronny rozwój wszystkich dzieci. Współczesna szkoła zajmuje się głównie uczniami zdolnymi i tymi z trudnościami w nauce-my robimy tak również. Ale dostrzegamy też potrzebę objęcia opieką dzieci „średnich” , w których drzemie ukryty potencjał,

  którym czasami wystarczy tylko ,, lekkie popchnięcie”, dobry gest lub słowo, aby odnosiły sukcesy. Dla nich właśnie uruchomimy od 1 stycznia 2010 roku zajęcia prowadzone metodami aktywnymi z języka polskiego, matematyki i przyrody oraz zajęcia psychoprofilaktyczne, które pozwolą usunąć blokady związane z ich nieśmiałością oraz brakiem zaufania do własnych możliwości.

  Projekt umożliwia uruchomienie większej liczby kół języka angielskiego i informatycznych, gdzie uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i nabywać umiejętności w kilkuosobowych grupach.

  Ponadto każde dziecko z zaburzeniami wymowy zostanie objęte opieką logopedyczną.

  Dla dzieci z zaburzeniami zachowania służyć będą zajęcia socjoterapeutyczne, a dzieci z wadami postawy będą korzystać z pomocy rehabilitanta, który skoryguje wady kręgosłupa.

  Dzięki pozyskaniu funduszy unijnych rozszerzy się baza środków dydaktycznych szkoły - na każdego rodzaju zajęcia zostaną zakupione potrzebne pomoce naukowe, ćwiczenia, podręczniki, słowniki, programy edukacyjne, multimedialne, sprzęt rehabilitacyjny, sportowy.

  4. Kolejnym atutem jest wdrażana idea szkoły otwartej, będącej dla lokalnej społeczności centrum kulturalnym i rekreacyjnym.

  Rodziny naszych uczniów, jako sprzymierzeńcy w realizacji zadań szkoły biorą czynny udział w procesie wychowania poprzez uczestnictwo i współorganizowanie imprez sportowych ,rekreacyjnych i kulturalnych.

  Do tradycji już można zaliczyć udział rodzin naszych dzieci i społeczności lokalnej w takich imprezach, jak:

  - pikniki rodzinne

  - rajdy rowerowe

  - spartakiada rodzinna zakończona aerobikiem

  - konkursy przedmiotowe dla dzieci i rodziców

  - - jasełka na Dzień Seniora

  - prezentacje talentów uczniów

  - rodzinny turniej tenisa stołowego - Family Cup

  - Dni Otwartej Szkoły


  5.Poprzez ciągłe poszerzanie bazy informatycznej wspomagającej pracę dydaktyczną i funkcję informacyjną szkoły rodzice mają wgląd w frekwencję i postępy dzieci w nauce poprzez Internet.

  6.Szkoła wypracowała wewnątrzszkolny system zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, podniosła standardy bezpieczeństwa, wzorowo pełni nadzór pedagogiczny – za co otrzymała w 2009 roku od Kuratora Oświaty ocenę wyróżniającą.